Dataskyddspolicy

Översikt
Denna dataskyddspolicy förklarar hur Enkla i Malmö AB ("Tidaj") samlar in och använder dina personuppgifter. Vid frågor om integritet och dataskydd, vänligen kontakta oss via e-mail support@tidaj.se. Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. När du beställer produkter, tjänster och kontaktar oss via mail, formulär eller chatt accepterar du vår dataskyddspolicy.


Vilka personuppgifter vi samlar in
Personuppgifter samlas i allmänhet in direkt från dig eller genom din användning av våra tjänster, produkter och kanaler. Ibland behövs ytterligare information för att hålla uppgifterna uppdaterade eller för att verifiera att informationen vi har samlat in är korrekt. De personuppgifter vi samlar in kan delas in i följande kategorier:

- Identifieringsuppgifter: exempelvis personnummer, för- och efternamn
- Kontaktuppgifter: exempelvis postadress, telefonnummer och mejladress
- Ekonomisk information: transaktionsinformation, kredithistorik och eventuell kreditbedömning
- Information om kundrelationen med Tidaj: exempelvis historik om din kundrelation med Tidaj


Vi samlar in personuppgifter för att kunna erbjuda våra produkter, tjänster och avtal. Uppgifter som du skickar direkt till oss kan vara personuppgifter såsom ditt för- och efternamn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Tidaj samlar också in information som du lämnar till oss, till exempel genom meddelande relaterade till köp, offerter eller tjänster och andra interaktioner i våra digitala kanaler. Vi sparar chattar och e-postkonversationer för att dokumentera och besvara kundärenden, verifiera beställningar och för säkerhets- och bedrägeribekämpningsändamål.


Personuppgifter som vi kan komma att samla in från tredje part
Vi kan komma att samla in uppgifter från offentliga eller andra externt tillgängliga källor, till exempel register som förs av myndigheter (folkbokföringsregister och bolagsregister). I samband med beställning av produkt, tjänst eller avtal kan vi komma att samla in uppgifter från betaltjänstleverantörer och kreditupplysningsföretag.


Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig grund
Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag och avtal, kunna ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service.


Teckna och administrera service- och produktavtal (fullgörande av avtal):
huvudsyftet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och behandla personuppgifter inför och vid tecknandet av avtal med dig. Vi behandlar också personuppgifter för att dokumentera, administrera och utföra det som krävs för att fullgöra avtal. Exempel på behandling för att fullgöra ett avtal:


- Behandling för att öppna ett kundkonto
- Behandling för att teckna avtal (köp, tjänst, serviceavtal) eller för att lämna anbud
- Behandling i samband med kundservice
- Behandling för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
- Marknadsföring, produkt- och kundanalys (berättigat intresse)


Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsföring och produkt- och kundanalys. Syftet med den här behandlingen är dels marknadsföring, dels process-, affärs- och systemutveckling, inklusive testning. Vi gör detta för att förbättra vårt produktutbud och optimera våra erbjudanden. Detta kan även innefatta profilering (se nedan).


Vi har ett berättigat intresse att använda profilering i samband med exempelvis kundanalyser i marknadsföringssyfte. Vi vill ge dig som kund relevant information och marknadsföring på sociala medier och webbplatser, kunna svara på dina frågor och kommentarer samt ge dig teknisk support. Vi analyserar också aktiviteter på sociala medier inom vårt område och övervakar hur våra egna sociala medier används för att undersöka hur effektiv vår marknadsföring är, och vi analyserar allmänna demografiska trender. Slutsatserna från dessa analyser används när vi tar fram Tidajs marknadsförings- och kommunikationsstrategier.


När du använder någon av våra sociala medier kan vi komma att registrera och behålla uppgifter om dig, till exempel om hur du använder våra sajter och hur ofta du besöker dem. De enskilda sociala medierna kan också ha tillåtelse att dela vissa uppgifter med oss, i enlighet med dina egna sekretessinställningar på respektive plattform.


Vem vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till
Vi kan dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer, speditörer, betaltjänstföretag och affärspartners. Innan vi delar sådana uppgifter säkerställer vi alltid att vi följer de lagstadgade sekretessförpliktelser.


- Gmail: För att korrespondera via mail använder vi Gmail (Google Mail). Du kan läsa mer om Googles dataskyddspolicy här: https://cloud.google.com/privacy/gdpr

- Fortnox: Vi använder Fortnox för att bokföra samtliga ordrar. Du kan läsa mer om deras dataskyddspolicy här: https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/gdpr

- Mailerlite: Vi använder MailerLite för att hantera vår prenumerantlista för e-postmarknadsföring och för att skicka e-postmeddelanden till våra prenumeranter. MailerLite är en tredjepartsleverantör som kan samla in och bearbeta dina data. Du kan avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på avregistreringslänken i foten av varje nyhetsbrev. Du kan läsa mer om deras dataskyddspolicy på: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

- Speditörer: Beroende på produkt, antal och orderspecifika förutsättningar, kan vi välja olika speditörer. Vanligt förekommande speditörer är Postnord, DHL, UPS och Schenker.

- Creditsafe: Vid eventuell kreditbedömning använder vi Creditsafe. Du kan läsa mer om deras dataskyddspolicy här: https://www.creditsafe.com/se/sv/product/privacy-policy.html

- NETS: Vi använder Nets Easy som betaltjänst i vår kassa, både till privatpersoner och företag. Du kan läsa mer om deras dataskyddspolicy här: https://assets.ctfassets.net/uxrhu22fwd1p/5kvfPVHBm3xDda15sgq5Tx/105c8b13a848cf4fe82fa740778f46b0/privacy-notice.pdf

- Tidio: En chattplattform som kopplar samman användare med Tidajs kundtjänst. Meddelande och uppgifter som skickas lagras i Tidio-applikationen. För mer information, se deras sekretesspolicy. Tidaj använder inte dessa meddelanden eller uppgifter annat än för att följa upp användarnas registrerade problem eller förfrågningar. Användares personuppgifter kommer att behandlas och överföras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). https://www.tidio.com/privacy-policy/

- Affärspartners, underleverantörer och tillverkare: När du beställer produkter på Tidaj kan dina personuppgifter lämnas ut till tillverkare och underleverantörer för fullgörande av avtal, dvs. tillverkning och förädling.Hur vi skyddar dina personuppgifter
Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är en central del i hur vi gör affärer. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.


Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för de ändamål de samlades in och behandlades, eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Detta innebär att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal och så länge det krävs enligt gällande minimikrav på lagringstider i lagar och andra författningar. I de fall där vi behåller dina uppgifter i annat syfte än för att fullgöra ett avtal, till exempel för krav gällande bokföring, behåller vi endast uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för ändamålet i fråga enligt vad som framgår av respektive lag eller annan författning.


Genomfört köp (order): 6 år
Personuppgifter i order: 2 år
Kundkonto: 5 år (från senaste inloggningsdatum)
Offerter: 5 år


Dina rättigheter i fråga om dataskydd
Som registrerad person har du följande rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig:
a) begära åtkomst till dina personuppgifter
Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. Dessa uppgifter kan du hitta i vår onlinetjänst kundkonto, om du har valt att skapa ett sådant.

b) begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

c) begära radering
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen; du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling; du invänder mot behandling för direkt marknadsföring; behandlingen är olaglig eller; behandlingen av personuppgifter avser underårig, om uppgifterna samlades in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

d) dataportabilitet
Du har rätt att begära ut de Personuppgifter som du har tillhandahållit Tidaj i ett strukturerat och maskinläsbart format i syfte för dig att överföra dessa Personuppgifter till en annan organisation, företag eller sådan juridisk person. Rätten gäller all Behandling av Personuppgifter som grundar sig på samtycke och som är automatiserad.

e) återkallelse av samtycke
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke för Behandlingen av dina Personuppgifter hos Tidaj för de tjänster du utnyttjar. Om en återkallelse av samtycke sker kommer Tidaj att utan onödigt dröjsmål radera eller anonymisera dina Personuppgifter. Återkallelsen av samtycket sker genom att du skickar in ett mail till support@tidaj.se. Observera att det kan förekomma att samma Personuppgift behandlas både med stöd av samtycke, med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos Tidaj för ett annat ändamål.


Cookiepolicy


Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.


Ditt samtycke gäller för följande domäner: tidaj.se


Nödvändig

namnÄndamålDomän namnUtgångstidleverantörTyp
PHPSESSIDCookie genereras av applikationer baserade på PHP-språket. Detta är en identifierare för allmänna ändamål som används för att underhålla användarsessionvariabler. Det är normalt ett slumpmässigt genererat nummer, hur det används kan vara specifikt för webbplatsen, men ett bra exempel är att upprätthålla en inloggad status för en användare mellan sidor.www.tidaj.se1 årCookie
cookie_consent_levelDenna cookie används för att lagra besökarens preferenser för cookies i informationsmeddelandet.www.tidaj.se1 årCookie

Prestanda

_gaRegistrerar ett unikt ID för en webbplatsbesökare för att spåra hur besökaren använder webbplatsen. Uppgifterna används för statistik. Dataöverföring till tredje land: USA. Google LLC. är certifierat enligt Data Privacy Framework, vilket indikerar att dina rättigheter som registrerad kan garanteras..tidaj.se2 årGoogle LLC.Cookie
_ga_********Denna cookie lagrar ett unikt ID för en webbplatsbesökare och spårar hur besökaren använder webbplatsen. Uppgifterna används för statistik. Dataöverföring. till tredjeländer: USA. Google LLC. är certifierat enligt Data Privacy Framework, vilket indikerar att dina rättigheter som registrerad kan garanteras..tidaj.se2 årGoogle LLCCookie
_ga_********Denna cookie lagrar ett unikt ID för en webbplatsbesökare och spårar hur besökaren använder webbplatsen. Uppgifterna används för statistik. Dataöverföring. till tredjeländer: USA. Google LLC. är certifierat enligt Data Privacy Framework, vilket indikerar att dina rättigheter som registrerad kan garanteras..tidaj.se2 årGoogle LLCCookie
_gat_gtag_UA_*****_**Cookie inställd av Google Analytics. Används för att strypa förfrågningsfrekvensen..tidaj.seen minutGoogle LLCCookie
_gidRegistrerar ett unikt ID för en webbplatsbesökare för att spåra hur besökaren använder webbplatsen. Uppgifterna används för statistik. Dataöverföring till tredje land: USA. Google LLC. är certifierat enligt Data Privacy Framework, vilket indikerar att dina rättigheter som registrerad kan garanteras..tidaj.seen dagGoogle LLCCookie

Reklam / marknadsföring

_uetsidDetta innehåller sessions-ID för en unik session på webbplatsen. Detta används av Microsoft Advertising.tidaj.seBeständigMicrosoftLocal storage
_uetsidDenna cookie används av Bing för att avgöra vilka annonser som ska visas som kan vara relevanta för slutanvändaren som granskar webbplatsen..tidaj.seen dagBing (Microsoft)Cookie
_uetsid_expInnehåller utgångsdatum för den lokala lagringen och cookien med motsvarande namn.tidaj.seBeständigMicrosoftLocal storage
_uetvidUET tilldelar detta unika, anonymiserade besöks-ID, som representerar en unik besökare. UET lagrar dessa data i en förstapartscookie och lokal lagring.tidaj.seBeständigMicrosoftLocal storage
_uetvidDenna cookie används av Bing för att avgöra vilka annonser som visas som kan vara relevanta för slutanvändaren som surfar på webbplatsen..tidaj.seett årBing (Microsoft)Cookie
_uetvid_expInnehåller utgångsdatum för kakan eller lokalt lagringsobjekt med motsvarande namn.tidaj.seBeständigMicrosoftLocal storage
MUIDDenna cookie används ofta av Microsoft som ett unikt användar-ID. Det kan ställas in med inbäddade Microsoft-skript. Det tros allmänt synkronisera mellan många olika Microsoft-domäner, vilket gör att användare kan spåras..bing.comett årMicrosoftCookie

Ej klassificerad

xDenna cookie har ännu inte fått någon beskrivning.xxx

Personuppgiftsansvarig
Enkla i Malmö AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559330-7639 med säte i Malmö.
Enkla i Malmö AB är personuppgiftsansvarig enligt vad som sägs ovan.
Enkla i Malmö AB följer svensk dataskyddslagstiftning.
Kontakta support@tidaj.se för vidare information och kontakt angående vår dataskyddspolicy.usp1

Gratis skiss

Du får alltid godkänna en designskiss innan produktion.
usp1

Fri leverans

Alltid fri leverans inom hela Sverige, oavsett storlek.


usp1

Personligt

Vi hjälper dig med allt från design till outsourcing.
usp1

Enkelt

Välj din produkt, ladda upp din logga. Bada-bing - klart!